Rèm cuốn vải cao cấp tráng cao su non HA 001

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cuốn vải cao cấp tráng cao su non HA 001 Đơn Giá  375,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  HC BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 410,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 390,000Đ * Từ 10 Đến […]

Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,

Rèm cuốn cửa kính cản sáng chống nắng NP 1002

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cuốn cửa kính chắn nắng NP 1002 Đơn Giá  250,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 300,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 270,000Đ * Từ 10 Đến 30M2: 250,000Đ * Từ […]

Từ khóa: , , , , , , ,

Rèm cuốn úc chống nắng NP 0997

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cuốn văn phòng NP 0999 Đơn Giá  250,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 300,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 270,000Đ * Từ 10 Đến 30M2: 250,000Đ * Từ 30 Đến […]

Từ khóa: , , , , , , , ,

Rèm cuốn cửa sổ văn phòng chống ánh sáng NP 0994

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cuốn cửa sổ văn phòng NP 0994 Đơn Giá  250,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 300,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 270,000Đ * Từ 10 Đến 30M2: 250,000Đ * Từ […]

Từ khóa: , , , , , , ,

Mẫu rèm cửa lá dọc chống nóng DXP 917

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cửa văn phòng DXP 917 Đơn Giá  180,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 220,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 200,000Đ * Từ 10 Đến 50M2: 180,000Đ * Từ 50 […]

Từ khóa: , , , , , , , ,

Rèm sáo lá dọc văn phòng DXP 923

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm sáo lá dọc DXP 923 Đơn Giá  180,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 220,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 200,000Đ * Từ 10 Đến 50M2: 180,000Đ * Từ 50 Đến […]

Từ khóa: , , , , , , ,

Rèm cửa cuốn chắn sáng chống nắng giá rẻ NP 0995

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cửa cuốn chống sáng NP 0995 Đơn Giá  250,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 300,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 270,000Đ * Từ 10 Đến 30M2: 250,000Đ * Từ […]

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Rèm cuốn văn phòng chắn nắng giá rẻ NP 0999

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm cuốn văn phòng NP 0999 Đơn Giá  250,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 300,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 270,000Đ * Từ 10 Đến 30M2: 250,000Đ * Từ 30 Đến […]

Từ khóa: , , , , , , , ,

Rèm lá dọc cao cấp Pilano D204

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm lá dọc cao cấp D204 Đơn Giá  190,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 100% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  PIALNO Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 230,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 210,000Đ * Từ 10 Đến 50M2: 190,000Đ * Từ 50 Đến 100M2: […]

Từ khóa: , , , , , , ,

Rèm lá dọc giá rẻ đài loan cản sáng chống nắng P 104

30-09-2016
Tác giả: remhuyanh Có: Bình luận

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chủng Loại  Rèm lá dọc đài loan giá rẻ P 104 Đơn Giá  150,000đ ĐVT  M2 Đặc Tính Chất liệu Polyester Cản nắng 60% Màu sắc tùy chọn Thương Hiệu  XP BLINDS Giá Theo Khối Lượng * Dưới 5M2: 180,000Đ * Từ 5 Đến 10M2: 170,000Đ * Từ 10 Đến 50M2: 150,000Đ * […]

Từ khóa: , , , , ,